พี่ชาย รมต. เฉลิมชัย คุมเข้ม 4 คลัสเตอร์โควิดโรงงานสับปรดกระป๋องปราณบุรี ไม่กระทบการผลิตเพื่อส่งออก

0
45

พี่ชาย รมต. เฉลิมชัย คุมเข้ม 4 คลัสเตอร์โควิดโรงงานสับปรดกระป๋องปราณบุรี ไม่กระทบการผลิตเพื่อส่งออก

วันที่ 24 ตุลาคม นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ประจวบคีรีขันธ์พี่ชายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถควบคุมคลัสเตอร์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ใน 4 โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง ที่ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรีได้ทั้งหมด สถานการณ์โดยภาพรวมไม่น่ากังวล ไม่มีผลกระทบกับประชาชนรอบพื้นที่ โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋องทุกแห่งยังคงรับซื้อสับปะรดและว่านหางจระเข้ จากชาวไร่นำไปผลิตเพื่อส่งออกตามปกติ ไม่มีผลกระทบกับกลไกราคา แม้ว่าทุกโรงงานจะลดการซื้อวัตถุดิบจากช่วงปกติเพียงเล็กน้อย หลังจากมีแรงงานชาวเมียนมาร์และพนักงานคนไทยติดเชื้อโควิด 19 กว่า 300 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม

นายวิรัช กล่าวว่า พนักงานทั้ง 4 โรงงานมีกว่า 1500 คน ที่ผ่านมาได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วทุกคน สาเหตุที่ทำให้คนงานในโรงงานติดเชื้อยอมรับว่ามาจากปัจจัยภายนอกเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีผู้ประกอบการโรงงานแห่งใดต้องการให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น ส่วนมาตรการป้องกันหลังจากนี้หากเป็นแรงงานเมียนมาร์ที่อาศัยในหอพัก จะให้ทำงานในโรงงานแล้วกลับไปอาศัยในหอพัก จากนั้นโรงงานจะสนับสนุนอาหารครบ 3 มื้อ ส่วนพนักงานคนไทยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาผลกระทบ นอกจากนั้นต่อไปคนงานทุกแผนกต้องได้รับการตรวจหาเชื้อจาก ATK ทุกสัปดาห์ /////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4