โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขอรายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เว

0
15

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขอรายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เว ลา 08.00 น. โดยนายธีรพัฒน์​ สุภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่​ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์