วัดเขาภูคาตาคลี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และทอดกฐินสามัคคี ปี 2564

0
17

วัดเขาภูคาตาคลี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และทอดกฐินสามัคคี ปี 2564


วันที่ 23 ตุลาคาม 2564 พุทธศาสนิกชนต่างร่วมบุญในวันออกพรรษา งานบุญใหญ่เสริมสิริมงคล กับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และทอดกฐินสามัคคี ปี 2564 ที่วัดเขาภูคา ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ” หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน11 เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกในการโปรดพระมารดา มีประชาชนมากมายมารอต้อนรับและใส่บาตรกับพระองค์ พร้อมด้วยพระสาวกมากมาย จึงเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับปีนี้มีหลายจังหวัดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 พระอธิการ ภักดี ปภาโส เจ้าอาวาสวัดเขาภูคา และคณะกรรมการฯ ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว สืบสานประเพณีไทย และทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ สส.นครสวรรค์ อดีตนายก อบต.หัวหวาย และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญวันออกพรรษา เมื่อเวลา 08.00 น. พระสงฆ์จำนวน 20 รูป และสามเณร 1 รูป สวดมนต์บนยอดเขาภูคา โดยมี พระจุฬามณี เป็นพระประธาน เมื่อสวดมนต์เสร็จพิธี ก็เดินลงจากยอดเขาลงบันไดจำนวน 367 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงสู่ด้านล่างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และต่อจากนั้นมีการทอดกฐินสามัคคี โดยมีเจ้าภาพ บริษัท มิสแทรเวิล จำกัด โดยคุณสิริพรรณ ชุบไทยสงค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ และทางวัดได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารและญาติโยม จัดเตรียมอาหารมาร่วมบุญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานกัน ทางวัดก็ทำตามมาตรการของรัฐบาล โดยการป้องการระบาดโรคโควิด 19 โดยให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สวมใส่หน้ากากอนามัย (แมสก์) ตรวจวัดอุณหภูมิไข้จาก อสม.ในเขตพื้นที่ อบต. ล้างมือด้วยเจล ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัด ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน