จ.ราชบุรี/ข่าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.
ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปลัดกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ”จิตรอาสาพัฒนาปลูกต้นและบำรุงรักษาไม้” เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง นิตสิต นักศึกษาและ พ่อค้า ประชาชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ต.ค.ของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของขาติทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ ทรงรักและบำรุงรักษาป่าไม้มาตลอดนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาปลูกต้นประดู่ ณ.ศูนย์วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2539 อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลรักษาเนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี