“ไฟฟ้าหงสา มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ”

0
6

“ไฟฟ้าหงสา มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ในนามผู้แทนบริษัทฯ ได้มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10ชุด (รวมมูลค่าจำนวน 15,000 บาท) มีนายทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำชุดหมีกู้ภัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขและเป็นกันเอง ทั้งผู้ให้และผู้รับ