ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานเอนกประสงค์ริมน่าน

0
19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานเอนกประสงค์ริมน่าน

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคเอกชน ประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า พสกนิกรชาวไทยได้น้อมถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพัฒนาและปกป้องพสกนิกรชาวไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ๆ ประเทศไทยจึงมีเอกราชมาถึงทุกวันนี้

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)