นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ให้การรักษาเบื้องต้นแก่หญิงมีครรภ์ชาวมอแกนที่มีภาวะรกเกาะต่ำ ของอ่าวบอน เกาะสุรินทร์

0
12

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ให้การรักษาเบื้องต้นแก่หญิงมีครรภ์ชาวมอแกนที่มีภาวะรกเกาะต่ำ ของอ่าวบอน เกาะสุรินทร์


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และทีมแพทย์ พยาบาล คป.สอ.คุระบุรี และโรงพยาบาลตะกั่วป่า ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น แก่หญิงมีครรภ์ ชาวมอแกน ซึ่งมีอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และเกิดภาวะรกเกาะต่ำ โดยทหารเรือซึ่งประจำ ณ เกาะสุรินทร์ ได้นำเรือไปรับหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำ มาให้การรักษาเบื้องต้น ณ ห้องพยาบาล อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ โดยการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และมีพยาบาลคอยสังเกตอาการโดยใกล้ชิด และวันรุ่งขึ้น (22 ตุลาคม 2564) ส่งต่อไปรักษา ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ด้วยเรือของตำรวจน้ำ พังงา