ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้ผู้ค้า ลูกจ้างตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(บ่อนไก่) ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ และตลาดเพชรพิชญา

0
17

ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้ผู้ค้า ลูกจ้างตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(บ่อนไก่) ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ และตลาดเพชรพิชญา

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลร่มฉัตร และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้แก่ ผู้ค้า ลูกจ้าง ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(บ่อนไก่) ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ และตลาดเพชรพิชญา ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมรับการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมกันส่งเสริมการระวังป้องกันCOVID-19 รวมจำนวนกว่า 700 คน : 22 ต.ค. 64