อ.พบพระ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564 ณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

0
23

อ.พบพระ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564
ณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ 2564
ณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยอัน ประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพระศุกร์นิกรชาวไทยอีกครั้งร่วมแสดงถึงความรักสามัคคีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ช่วงต้นฤดูฝนตามสถานที่ต่างๆ

มี นายปริญญา สมวงษ์อินทร์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หน.ป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 6(ร่มเกล้า)
พ.ต.ท.ภาณุพงษ์ ต้องใจ สว.อก.สภ.พบพระ
นายสุพจน์ จักรแก้วกำนันตำบลพบพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ พบพระ เจ้าที่ตรวจจุดตรวจดอกคูณ เจ้าหน้าที่ตชด.346 ทหารบกควบคุมบก.ควบคุมฉก.ร. ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่อส.อำเภอพบพระ พี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านเกษตรพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 14
นายปริญญา สมวงษ์อินทร์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
วันนี้เป็นการ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ
ณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ซึ่งป่าดังกล่าวปลูกในพื้นที่ จำนวน 30 ไร่ จำนวน3,000ต้น
ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทองไม้สัก ไม้ยางนาไม้ว้า ไม้แดง และอื่นๆเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2564นี้
ต้นไม้หลายชนิด
มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ
ร่วมกันตัดหญ้าวัชพืชใส่ปุ๋ยพรวนดินในแปลงปลูกป่าดังกล่าว
นายสุพจน์ จักรแก้ว
กำนันตำบลพบพระ
กล่าวว่า
ในส่วนนี้เป็นป่าชุมชนจำนวน 1,400 กว่าไร่
และปลูกใหม่จำนวน 30 ไร่จากปากเสื่อมโทรมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ เป็นการร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเป็นป่า สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน
ที่ผ่านมาปลาของชุมชน 1,400 ไร่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ มีเห็ดตามฤดูกาลต้นกระชาย บุก ไม้ป่าทุกชนิดเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
จำนวนกว่า 1,400ไร่
และกำลังฟื้นฟูปลูกใหม่อีก 30 ไร่โดยมีกิจกรรมร่วมกันตัดหญ้าวัชพืชใส่ปุ๋ยพรวนดินในแปลงปลูกป่าดังกล่าวในพื้นที่จำนวน 30 ไร่ โดยมีต้นไม้ที่ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณสามพันกว่าต้น
เป็นชุมชนต้นแบบที่มีแหล่งอาหารในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเห็ด หลายชนิดตามฤดูกาลบุกชายป่า
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน