วันที่ 21 ต ค 61
นายสมลักษ์. ยกนัอยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หน่วยทหารชุด กลส นายก อบต ห้วยน้ำหอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยน้ำหอมและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เปิด
กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทั้งนี้ได้ปลูกต้นเสลาชึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 500 ต้น ณ วัดหัวเขาลานคา ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์