มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย

0
8

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย ที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา และลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือร่วมกันให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาด เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมีนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกิจ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการ พร้อมทั้งได้มอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านกล้วย และของที่ระลึกให้กับนักเรียนด้วย โอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย ได้จัดหน่วยให้บริการประชาชน อาทิ การตรวจเช็คสุขภาพ การลงทะเบียนให้กับผู้พิการ การแนะนำส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน การตรวจเช็คสภาพรถ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีเมตตาและทรวงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้
ทั้งนี้ อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มีน้ำไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในพื้นที่หลายตำบล โดยเฉพาะตำบลบ้านกล้วย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,973 คน บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 1,132 ครัวเรือน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ได้รับความเสียหายหรือรับผลกระทบหลายแห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 8,675 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน เสียหาย 34 สาย เบื้องต้น ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำดื่ม ถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 4,487 ถุง และเทศบาลตำบลบ้านกล้วยได้เข้าซ่อมแซม ช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพอื่นๆ อีกด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย รายงาน
ภาพข่าว/สนง.ประชาสัมพันธ์จ.สุโขทัย