ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมใช้งาน Application Traffy Fondue (แอฟพลิเคชั่น ทราฟฟี่ฟองดูว์) เพื่อช่วยเทศบาลนครแม่สอด

0
4

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Application Traffy Fondue (แอฟพลิเคชั่น ทราฟฟี่ฟองดูว์) เพื่อช่วยเทศบาลนครแม่สอดในการจัดการปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่งของปัญหานั้น ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงการทำงานของเทศบาลนครแม่สอดสู่ไทยแลนด์ 4.0