ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ฯ เปิดงานโครงการหลวง “Avocado festival

0
16

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ฯ เปิดงานโครงการหลวง “Avocado festival” ระหว่างวันที่ 15-25 ต.ค.64

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณอารยา เค้าอุทัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน โครงการหลวง 2564 “Avocado Festival” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่15-25 ตุลาคม 2564

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และ ท็อปส์ มาร์เก็ต ร่วมจัดงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าของโครงการหลวง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดศาสตร์จากโครงการด้านการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำงานร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ภาคเกษตรไทยมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรและการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนช่องทางในการวางจำหน่ายสินค้าขายก็มีความจำเป็น เพื่อจัดให้มีการส่งเสริมที่ครบวงจร และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

โดยภายในงานได้ยกผลผลิตจากโครงการหลวงมากกว่า 100 รายการและผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าจากยอดดอยมาจัดจำหน่ายให้ทุกท่านเลือกซื้ออาทิ ผักผลไม้ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ดอยคำ และพบกับสินค้าไฮไลท์ อาโวคาโดในราคาพิเศษ และสินค้าอีกหลากหลายคุณภาพระดับพรีเมียม