จ. อำนาจเจริญ กกต.พร้อมรับมือการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.

0
5

จ. อำนาจเจริญ กกต.พร้อมรับมือการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.
กกต.อำนาจเจริญพร้อมรับมือในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบต.และส.อบจ.โดยเฉลี่ย อบต.ละ 2 คน บรรยากาศทั่วไม่คึกคัก


บรรยากาศหลังกาปิดการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายกอบต.)และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 บรรยากาศทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงา แต่ละอบต. จะมีผู้มาลงสมัครทั้ง นายก อบต.และส.อบต.เฉลี่ย อบต.ละ 2 คน ชาวบ้านหวั่นวิตกว่าผู้สมัครแต่และเขตจะมีการฮั้วกัน อาจจะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่มีคืนหมาหอน สาเหตุที่การเลือกตั้งไม่คึกคักเนื่องมาจากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ
นายธีรวุธ ไชยนันท์ รอง ผอ. กกต. รักษาการ ผอ. กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่า ตามที่ กกต. ได้เปิดรับสมัคร นายก อบต. และ ส. อบต. มาตั้งแต่วันที่ 11 ตค. – วันที่ 15 ต.ค.2564 ปรากฏว่ามีผู้สนใจมาสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.จำนวน 96 คน สมาชิก ส.อบต. จำนวน 839 คน จาก อบต. 39 แห่ง มีเขตเลือกตั้ง 420 เขตเลือกตั้ง 421 หมู่บ้าน 420 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับ อบต.น้ำปลีก อ. เมือง หมู่ 8 ยุบรวมหมู่ 2 เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียง 2 คน อบต. ดอยเมยและ อบต. บุ่ง อ. เมือง มี 5 หมู่บ้านแต่กฎหมายกำหนดให้มี ส. อบต.ไม่น้อยกว่า 6 คน จึงให้ หมู่ 3 อบต.ดอนเมยและ สอบต.บุ่ง หมู่ 5 มีสมาชิก สอบต. ได้ หมู่ละ 2 คน
สำหรับการรับสมัครในครั้งไม่มีผู้สมัคร นายกและส.อบต.ผู้ใดยังอยู่ในช่วงกักตัวโควิด ส่วนมีผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ที่สอบถามมาทาง กกต.ว่าหากผู้สมัครหลังจับเบอร์สามารถออกลงแห่ป้ายหาเสียงไปตามหมู่บ้านต่างๆได้หรือไม่นายธีรวุธ กล่าวว่าได้ แต่มีข้อแม้ว่าหากมีผู้ช่วยหาเสียงหรือจะหาเสียงทางอีเล็คโทรนิคจะต้องมาแจ้งต่อ กกต.ก่อน ถึงอย่างไรก็ตามจึงอยากจะฝากไปยังผู้สมัครทั้งนายก อบต.และ ส. อบต.ให้รักษาระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามซื้อสิทธิขายเสียงหรือหากประชาชนเห็นผู้สมัครกระทำผิดในการเลือกตั้งให้แจ้งมายังกกต.ประจำอำเภอหรือแจ้งมายังกกต.จังหวัดโดยตรงทาง กกต.จะได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปดำเนินการจับกุมทันที่นายธีรวุธกล่าว
ภาพข่าวโดย นายคู่ บุญมาศ 087-2557999