การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode)

0
9

กรมประมงเพิ่มศักยภาพเพื่อ การพัฒนาภาคการประมง ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Mode) จะช่วยยกระดับการทำการประมง ไปสู่การทำเกษตรแบบสมัยใหม่
#ThaiReference #กรมประมง #DOF_inside_byรองช่อน #Thailand4.0 #ยุทธศาสตร์ชาติ #BCGvaluechain #ปูม้า #จ.จันทบุรี