“พี่น้องมุสลิมสงขลาที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ต่างพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน!!

0
12

“พี่น้องมุสลิมสงขลาที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ต่างพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564) เวลา 12.20 น. ณ มัสยิดอุสาสนอิสลาม (มัสยิดบ้านบน ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องมุสลิม ที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ ต่างพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างเต็มที่ ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ผ่านการวัดอุณหภูมิ การลงชื่อ ถือเป็นการพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ อย่างแท้จริง ถือเป็นมัสยิดอีกแห่งที่ผู้ร่วมละหมาดต่างพร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการ

สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนด อาทิ ผู้มาละหมาดควรได้รับการฉีดวัคซีน การตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง การใช้ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจอย่างกระชับ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”