นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พอใจผลการฉีดวัคซีนวันเดียวถึง 13,752 โดส

0
11

วันที่ 15 ตุลาคม 256 4 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
พอใจผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมฉีดวัคซีนวันเดียวถึง 13,752 โดส