“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือสำนักงานที่ดินร่วมกันหาทางออกให้เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชน!!

0
5
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือสำนักงานที่ดินร่วมกันหาทางออกให้เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564) เวลา 11.30 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และนายชูชีพ ประกอบชาติ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา พร้อมผู้ร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีข้างต้น ซึ่งเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นการยื่นขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน ที่ยังมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อที่ โดยผู้ร้องต้องการให้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมการรังวัดด้วย ซึ่ง นายชูชีพ ฯ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ได้อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการจนผู้ร้องเข้าใจ และพอใจ ประการสำคัญ คือ พร้อมจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมการรังวัดตามที่ผู้ร้องร้องขอ โดยวัน เวลา ในการรังวัดจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามอำนาจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ข้อยุติอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”