มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนชอนตะวัน

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนชอนตะวัน


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นำโดยนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนชอนตะวัน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 150 ชุด โดยมี นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมมอบ ณ ชุมชนชอนตะวัน