นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

0
119
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 41/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Unifide communication (cisco jabber) ร่วมกับทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์