ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิ 19 เพื่อประชาชนในกลุ่มเสี่ยง

0
56

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิ 19 เพื่อประชาชนในกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด มี นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ซึ่ง ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก อัตราการฉีด vaccine ใน จังหวัดอยู่ในขันระดับต่ำทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดฉีดวัคซีนเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษขึ้นโดย
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลวัดไทรย์ ซึ่งจะจัดให้มีการเปิดให้ฉีดวัคซีน จำนวน 2 รอบ กำหนดเป้าหมาย วันละ 3,000 คน รวม 10 วัน จำนวน 30,000 คน
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 23 ต.ค. 64
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 20 พ.ย. 64
โดย วันที่ 14 – 17 ต.ค. 64 เป็นรอบลงทะเบียนกับ อสม. และวันที่ 18 – 23 ต.ค.64 เป็นรอบประชาชน Walk in เข้าไปขอรับการฉีด วัคซีนได้เลย ไม่ต้องรอลงทะเบียน ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์
ให้นำบัตรประชาชนไปในวันรับวัคซีนด้วย