“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร!!

0
5
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร!!

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ

สำหรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก ในพระราชหฤทัยมีแต่พสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมพิธีดังกล่าว และได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และวางแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจได้อีกทางหนึ่งต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”