อำเภออุ้มผาง-ภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำลดในเขตเทศบาลอุ้มผาง

0
7

อำเภออุ้มผาง-ภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำลดในเขตเทศบาลอุ้มผาง

 

เมื่อวันที่13ต.ค2564
นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง มอบหมายนายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุ้มผาง ผกก.สภ.อุ้มผาง พร้อมด้วย จนท.อส. จนท.เทศบาล ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู หลังน้ำลด ในเขตเทศบาลอุ้มผาง โดยมี
นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุ้มผาง
พ.ต.อ.สุพจน์ นวรัตน์ ผกก.สภ.อุ้มผาง
ประสานงานอำนวยความสะดวก ตามภาระกิจที่มอบหมาย