อุตรดิตถ์น้อมรำลึกในหลวง ร. 9 จัดบำเพ็ญพระราชกุศล และเปิดนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0
34

“ อุตรดิตถ์น้อมรำลึกในหลวง ร. 9 จัดบำเพ็ญพระราชกุศล และเปิดนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และจัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมมี พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รวมทั้ง นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้การดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่างน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือประชาชนชาวอุตรดิตถ์ถึงจำนวนสี่ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟ เสด็จไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ค่ายทหารพิชัยดาบหัก ม.พัน 7 ที่ว่าการอำเภอลับแล โรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์ ครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2613 เสด็จช่วยเหลือประชาชนบ้านงอมสัก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา(ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอน้ำปาด) ซึ่งประสบอุทกภัย ครั้งที่สาม ปี พ.ศ. 2514 เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์สร้างเขื่อนสิริกิติ์ และครั้งที่สี่ ปี พ.ศ. 2520 เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รวมทั้งวัดพระแท่นศิลาอาสน์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินมาแล้ว ก็เป็นสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงของพระองค์ท่านของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)