“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19!!

0
7

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จังหวัดสงขลา (ศบค.สข.) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 58/2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทั้ง 4 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ข้อเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ ขออนุญาตจัดตั้ง LQ /CI /AQ แนวทางการดำเนินการเมื่อมีการจับกุมคนต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยเฉพาะการวางมาตรการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้มีการประชุม ศบค.สข.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในทุกวันอังคาร

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”