โรงเรียนนวมินท์ฯนครสวรรค์ต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่ด้วยความยินดีและอบอุ่น

0
84

โรงเรียนนวมินท์ฯนครสวรรค์ต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่ด้วยความยินดีและอบอุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมด้วย นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นายพูนสุข สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ร่วมให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คนใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม. จ.ชัยนาท และนายเสฐียร ดามาพงษ์. อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ด้วยความยินดีและอบอุ่นเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่และผู้ที่ให้การต้อนรับอย่างถ้วนหน้าทุกคน