“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 100 ชุด ส่งมอบให้หน่วยงาน 2 อำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !!

0
10

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 100 ชุด ส่งมอบให้หน่วยงาน 2 อำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !!

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุมงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร.ท.สันติ หอมตลบ หน. ชุด ชรต.111 และคณะได้ร่วมกันนำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 50 ชุด (ข้าวสาร,น้ำมันพืช, ปลากระป๋อง,มาม่า,ผักกาดกระป๋อง,น้ำปลา, น้ำตาลทราย,ซีอิ้วขาว,หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์)  มอบให้กับ นายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอบางสะพาน ณ ที่ว่าการ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล“ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564

ต่อมาเวลา 11.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุมงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร.ท.สันติ หอมตลบ หน.ชุด ชรต. 111 และคณะ ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 50 ชุด (ข้าวสาร,น้ำมันพืช,ปลากระป๋อง,มาม่า,ผักกาดกระป๋อง,น้ำปลา, น้ำตาลทราย,ซีอิ้วขาว,หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์) มอบให้กับ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย ณ ที่ว่าการ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล“ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!