นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

0
21

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 40/2564 โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง
ผู้อำนวย
การโรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์