เทศบาลนครนครสวรรค์มอบสิ่งของเครื่องใช้เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ไปเบื้องต้น

0
18

เทศบาลนครนครสวรรค์มอบสิ่งของเครื่องใช้เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ไปเบื้องต้น

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 4 เขต ร่วมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาหาร เครื่องประกอบอาหารให้แก่ ประชาชนชุมชนบางปรอง ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนวัดตะแบก ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยในวันเดียวกันนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ยังได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย ชุมชนเกาะยม ทรายทองพัฒนา วัดไทรใต้ วัดไทรเหนือ สะพานใหม่ ตลาดใต้ รวม 950 ครัวเรือน
ในส่วนของปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีพื้นที่ที่ได้รับกระทบน้ำท่วมที่ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ อาทิ ชุมชนบางปรอง ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ชุมชนบางปรอง ในส่วนชุมชนชอนตะวันที่อยู่หลังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จะเป็นปัญหาน้ำที่มาจากอำเภอลาดยาว ซึ่งที่ผ่านมานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้สั่งการให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการมอบถุงยังชีพในวันดังกล่าวนี้ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเบื้องต้น อาทิ การตั้งเต้นท์ที่พักชั่วคราว ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง
ด้านการป้องกันปัญหาน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สร้างเขื่อนและถนนที่ใช้ประโยช์ในการป้องกันน้ำท่วมอยู่เกือบรอบพื้นที่ ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาท นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ก็ได้สั่งให้บล็อคท่อระบายน้ำจุดสำคัญๆ ริมแม่น้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไหลย้อนเข้ามาในท่อระบายน้ำ ซึ่งภายหลังบล็อคท่อจะใช้ระบบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติใต้ดินที่มีมากกว่า 10 สถานี ทำการระบายน้ำร่วมกับเครื่องสูบน้ำที่ได้ติดตั้งเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้เนื่องจากมีความจำเป็นต้องบล็อคท่อระบายน้ำ จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการระบายน้ำอยู่บ้าง หากมีฝนตกหนัก จึงยังคงต้องขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ที่พื้นที่ต่ำหรือน้ำเคยท่วมขังได้โปรดยกระดับสิ่งของไว้เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก