จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และ สมาคมกีฬาจังหวัดน่านเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งเทรล

0
8

🏃🏃จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และ สมาคมกีฬาจังหวัดน่านเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งเทรล🏃🏃
📌📌น่าน เตรียมจัดกิจกรรม #กีฬารายการน่านเทรลรันนิ่ง2021 ภายใต้แนวคิด “ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา” Nan Sapan Trail 2021 เพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยกิจกรรมกีฬา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ. น่าน
แนะนำที่พักสะปัน และแจ้งประชาสัมพันธ์ มาตรการการรับนักท่องเที่ยวในช่างสถานการณ์โควิด-19
ของชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภอบ่อเกลือ โดยมีข้อตกลงและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดังนี้
1. การรับนักท่องเที่ยวเข้าพักของแต่ละสถานประกอบการ ขอความร่วมมือให้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนเท่านั้น ทุกกรณี ทุกพื้นที่ต้นทาง โดยสถานประกอบการจะต้องมีการบันทึกข้อมูลของนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมแนบหลักฐานการได้รับวัคซีน เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจจากเจ้า
พนักงานควบคุมโรค ซึ่งจะออกตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีน ไม่ต่ำกว่า 14 วัน ตามมาตรการจังหวัดน่าน ตังนี้
– แอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) 1 เข็ม จะต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
– ชิโนแวค (Sinovac) 2 เข็ม จะต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
– ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
– ไฟเซอร์ (Pfizer) 2.เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
– โมเดินน่า (Moderna) 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. กรณีนักท่องเที่ยวเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 นักท่องเที่ยวเต็กที่เดินทางมาจากพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (รายละเอียดตามแนบท้าย) ห้ามผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้าพักโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการฝ้าฝืนมาตรการจังหวัดน่าน ซึ่งมีโทษตามกฎหมาย
2.2 นักท่องเที่ยวเด็กที่ไม่ใด้เดินทางมาจากพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้ประกอบสามารถรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้าพักได้ โดยใช้หลักฐานการตรวจคัดกรองโรคโควิต 19 (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ยืนยัน
3. กรณีนักท่องเที่ยวที่ walk in เข้ามาในที่พัก แล้วยังไม่ได้รับวัคซีน ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการที่พักพิจารณาไม่รับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าพัก จนกว่าจะมีมาตรการรองรับต่อไป
4. กรณีนักท่องเที่ยวที่ อยู่ในจังหวัดนาน ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด ขอความรับมือผู้ประกอบการที่พักพิจารณาไม่รับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จนกว่าจะมีมาตรการรองรับต่อไป
5. สถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าในชุมขุน ต้องจัดสถานประกอบการให้มีระยะห่างและควบคุมความหนาแน่นของผู้ใช้บริการตามมาตรการควบคุมโรค มีจุดแสกนแอพไทยชนะ จุดวัดไข้ จุดบริการเจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือ ให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนเข้าไปใช้บริการ และต้องทำ
ความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยแอลกอฮอล์ หลังลูกค้าใช้บริการทุกครั้ง
6. ถ้าสถานประกอบการใดๆ (ที่พัก/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านค้าในชุมชน) ถูกตรวจพบผู้ป่วยโควิดเข้าไปใช้บริการ เป็นจุดเสี่ยงกับการแพร่เชื้อ จะต้องทำการปิดสถานประกอบการ 14 วัน เพื่อ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ตามมาตรการควบคุมโรค
7. สถานประกอบการที่พัก ที่เป็นลานกางเต็นท์ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ โดยใช้มาตราการเดียวกันข้างตัน และรับนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงความหนาแน่นของพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค และหมั่นทำความสะอาตพื้นที่ส่วนกลางที่นักท่องเที่ยวใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ
8. หากสถานประกอบการที่พักใด จงใจปกปิดข้อมูล หรือรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้าพัก และเป็นจุดแพร่ระบาดโควิด-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค จะดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่พักนั้นๆ ตาม พรบ.โรคติดต่อ
9. ทุกสถานประกอบการในชมรมท่องเที่ยวอำเภอบ่อเกลือ สามารถเพิ่มความเข้มข้นของการพิจารณารับนักท่องเที่ยวได้ แต่ห้ามน้อยไปกว่าประกาศฉบับนี้
อ้างอิงจาก มติการประชุม “มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของผู้จัดการโรงแรม/ผู้จัดการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม/ร้านค้า และร้านอาหารในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ เมื่อวันพฤหัสบตี ที่ 9 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อเกลือ (ชั้น 1) จังหวัดนำน
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
โดย รายชื่อ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
สอบถามเพิ่มเติม FB : ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ 0-5477-8062, โรงพยาบาลบ่อเกลือ 0-5477-8066, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ 0-5477-8080-1, นายอำเภอบ่อเกลือ 081-867-2589, สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ 082-690-0889
เที่ยวน่านปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ผู้เดินทางเข้าน่านให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม “น่านปลอดภัย” หรือสแกน QR Code ล่วงหน้าก่อนเดินทาง แล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ
✅ ลิงค์เข้าสู่ระบบลงข้อมูล “น่านปลอดภัย”👇👇
http://101.51.127.80:5555/ 📍
ℹ สอบถามข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก จังหวัดน่าน ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง โทร 063 902 1168 / ปลัดอำเภอเวียงสา นายณัฐพล วิระขันคำ โทร. 063 904 1363 📳
⁉ หากมีข้อสงสัย โทร. ปรึกษา โรงพยาบาลน่าน ☎ 054-7 19000 ต่อ 3301, 3302 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร. 084 212 8070 เวลา 08.30-16.30 น. กรณีฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 🚨
📣 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย กิจกรรมบางอย่างยังไม่สามารถทำได้ สถานที่บางแห่งยังปิด และเปิดขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขอให้นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านสอบถามข้อมูลโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ สถานประกอบการนั้นๆ ล่วงหน้า
ℹ ททท.สำนักงานน่าน ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
📌 วันจันทร์-วันศุกร์ สำนักงานเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 น.-16.30 น. ☎ 054-711-217 ถึง 8 โทรสาร 054-711-219
📌 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง Online หรือ 📱062-595-2257 /062-595-3447
FB : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
Twitter : @tatnanofficial
IG : tatnan_office
#AmazingThailand
#TATNan
#ทททสำนักงานน่าน
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่ I ❤ NAN