สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้ ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

0
13

สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้ ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เนื่องจาก ที่ผ่านมา น้ำป่าไหลทะลัก เข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ตำบลอุ้มผาง ทำให้ อาคาร บ้านเรือน และไร่นา พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน และถนน ได้รับความ เสียหาย
เบื้องต้นที่ผ่านมา เทศบาลตำบลอุ้มผาง อบต.ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ตชด. กู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันฟื้นฟู ทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ทำความสะอาดถนน หนทาง ซึ่งใช้เวลาหลายวัน บางพื้นที่ ยังไม่เรียบร้อย เพราะความเสียหายเป็นวงกว้าง
โดย.วันนี้สภากาชาดไทย ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ น้ำป่า ไหลท่วมบ้านเรือนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จำนวน ถุงยังชีพสภากาชาดไทย 440 ถุง
นายพัชรพล มั่นปาน
นายอำเภออุ้มผาง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง โดย
มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย จำนวน440ถุง
วันนี้มามอบ ถุงยังชีพสภากาชาดไทย ที่บ้านหมู่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และมอบหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออุ้มผางต่อไป
นางอุทุมพร ยาคำลือ
อายุ59 ปี 59 ปีอยู่บ้านเลขที่ 360 หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง
โดยมีรีสอร์ทจำนวน 6 หลัง
อยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่ 6 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รีสอร์ทก็น้ำก็ท่วมหมด
ผ้าห่มหมอนมุ้ง เสียหายหมด และส่วนมาก พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ ขาดแคลนผ้าห่มมุ้งหมอน เนื่องจากน้ำท่วม และเสียหายทั้งหมด
ข้อมูลเบื้องต้น
มีผู้สบภัยทั้งสิ้น 500 กว่าราย มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ประมาณ80กว่ารายแล้วก็มีรถยนต์ จมน้ำเสียหายประมาณ 20 คัน รถจักรยานยนต์ประมาณ 61 คัน
ในภาพรวมของเส้นทาง ถนน ในการสัญจร ในส่วนของความช่วยเหลือในพื้นที่ในเส้นทางเดินทางได้แล้วแต่บางเส้นทางยังต้องรับการแก้ไข ส่วนเรื่องน้ำประปาเบื้องต้นได้รับการแก้ไข เกือบใช้ได้ทุกครัวเรือนแล้วกำลังเร่งดำเนินการโดยเทศบาล และอบต.
จัดเจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการ
ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าาง ทางการไฟฟ้าอำเภอผาง ได้เข้ามาดำเนินการ แก้ไข แล้ว ในจุดที่เสี่ยง จุดที่เป็นอันตราย ถ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วอาจเป็นอันตรายได้ การไฟฟ้ากำลังดำเนินการแก้ไข
จากการเดือดร้อน ที่ใด้ผลกระทบ น้ำท่วมในครั้งนี้ บางครัวเรือน ที่ถูกน้ำท่วม ของใช้ในครัวเรือน เสียหายหมด แม่ ผ้าห่มมุ้งหมอน ที่นอนก็เสียหาย
ทำให้ขาดแคลน
ในส่วนของการช่วยเหลือ เบื้องต้น ศูนย์ราชการภาครัฐภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมด้วยช่วยกัน
บริจาคสิ่งของ ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ในส่วนของไฟฟ้า น้ำประปา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน เกือบจะสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีบางบ้าน ซึ่งติดขัดปัญหา และทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการ แก้ไข เพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ ต่อไป
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน