นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย

0
13

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม Kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และมี นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและให้กำลังใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019