นิพนธ์ รมช.ลงพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

0
21

นิพนธ์ รมช.ลงพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม


วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ชุมชนบางปรอง เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 230 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต สส.นครสวรรค์ เขต 1 และ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวาทิน หลำสาคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ นางนภาภรณ์ โลหะเวช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวิทย์ เดชครุต นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่