ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่สานต่องานเดิมและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

0
145

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่สานต่องานเดิมและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย


เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 2. ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์. โดยมี นายพันศักดิ์. ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ เป็นประธานในการประชุม.ซึ่งมีนายนัทธี พุคยาภรณ์. ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมที่วางไว้. อีกทั้งได้ขอบคุณคณะกรรมการที่มอบความไว้วางใจและเป็นเกียรติประวัติในการได้รับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งตนเองจะสานต่องานเดิมที่ต่อไป และจะคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความดีงามของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของจังหวัดนครสวรรค์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบต่อไป. โดยจะทำให้สุดความสามารถร่วมกับคณะกรรมการทุกคน