อบจ.ชัยภูมิ// ตรวจสอบด่วน เส้นทางเดินรถ เลี่ยงน้ำท่วม 2 ตุลาคม 2564

0
31

อบจ.ชัยภูมิ// ตรวจสอบด่วน เส้นทางเดินรถ เลี่ยงน้ำท่วม 2 ตุลาคม 2564

1.ถนนสนามไม่มีน้ำท่วม (รถทุชนิดผ่านได้)

2.ถนนชัยประสิทธิ์ มีน้ำท่วมขังแยกหนองบ่อ(สูง10เซนตเมตร ระยะทาง50เมตร)รถทุกชนิดผ่านได้

3.ถนนยุติธรรม รถทุชนิดผ่านได้

4.ถนนบูรพา รถทุกชนิดผ่านได้ถึงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

6.ถนน นนทนาครรถทุกชนิด ไม่สามารถผ่านได้

7.ถนน ราชทัณฑ์ รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

8.ถนนโนนม่วง จากห้าแยกถึงแยกสาคริชรถทุกชนิดผ่านไม่ได้

9.ถนนโนนตาปานรถทุกชนิดผ่านได้

10ถนนทานตะวันรถยกสูง ผ่านได้

11.ถนนบรรณาการ รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

12.ถนนหฤทัย จากห้าแยกถึงแยก
ราชทัณฑ์รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

13.ถนนบายพาสขี้เหล็กใหญ๋น้ำยังท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

14.ถนน รถกลางบ้านหนองหลอดยังมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านได้ (ระดับ20เซนติเมตร)

15.ถนนราชพฤกษ์ รถทุกชนิดผ่านได้

ปรากฎตามภาพถ่าย