* งานแรก วันแรก ของพ่อเมืองฯ** วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

0
63

** งานแรก วันแรก ของพ่อเมืองฯ**
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองกรด ร่วมกับ นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 40 ชุด ณ บริเวณเทศบาลตำบลหนองเบน และวัดศรีอุทุมพร อ.เมือง จ.นครสวรรค์