จุรินทร์ ย้ำราชกิจจาคืนอำนาจคุมโควิด 31ฉบับ ไม่กระทบการทำงาน ยันรัฐมนตรีทำงานเต็มที่ เมินฝ่ายค้าน ยื่น ปปช. สอบครม ทั้งคณะหลังศึกซักฟอก -แก้โควิด กันเสียหน้า

0
7

จุรินทร์ ย้ำราชกิจจาคืนอำนาจคุมโควิด 31ฉบับ ไม่กระทบการทำงาน ยันรัฐมนตรีทำงานเต็มที่ เมินฝ่ายค้าน ยื่น ปปช. สอบครม ทั้งคณะหลังศึกซักฟอก -แก้โควิด กันเสียหน้า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้เปิดประเทศ นับหนึ่งตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แล้ว อยู่ที่นายกรัฐมนตรี พิจารณาแต่ละจังหวัด พร้อมรับุหลังราชกืจจาฯ ประกาศคืนอำนาจบริหารโควิด 31 ฉบับ ยันไม่มีผลระทบ ใดๆ ระบุรัฐมนตรีทุกคนทำงานเต็มที่อยู่แล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกและคืนอำนาจหน้าให้รัฐมนตรีในการแก้ปัญหาโควิดรวม 31 ฉบับ ย้ำว่าไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังคงทำงานต่อเนื่อง ผลจึงไม่ต่าง และไม่รู้สึกว่ามีนัยยะอะไรต่อการทำงาน และรัฐมนตรีทุกคน ก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

ส่วนจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของต่างประเทศหรือไม่ อยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายอย่างไร มีเส้นกำหนดเปิดประเทศ 120 วันเหมือนเดิมหรือไม่ แต่ส่วนตัวมองว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อก ถือเป็นการเริ่มต้นแล้ว แต่ตอบไม่ได้ว่าทั้งประเทศ จะเป็นไปตามเป้าเดิมหรือไม่ เพราะต้องพิจารณาในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ และ สาธารณสุข เช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดได้เมืาอใด

ขณะที่ การตั้งศูนย์อำนวยการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือ ศรช. ขึ้นมา แทน ศูนบริหารสถานการณ์โควิด หรือ ศบค. ยังไม่ทราบรายละเอียด และยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบรัฐมนตรีทั้งคณะเกี่ยวกับการบริหารโควิดและอภิปรายไม่ไว้วางใจ แส่วนตัว คิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะการอภิปรายทุกครั้งฝ่ายค้านก็ยื่นทุกครั้ง เพราะได้ประกาศไปแล้วหากประกาศแล้วไม่ยื่น กลัวว่าจะเสียชื่อ แต่จะมีน้ำหนักพอหรือไม่ ป.ป.ช. จะเป็นผู้พิจารณาแต่สำหรับตนเองมองว่าบางเรื่องไม่มีน้ำหนักมากพอ เช่น กรณีของนายเฉลิม ชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก็ได้ตอบและชี้แจงในสภาฯไปแล้วอย่างชัดเจน