ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตร.ภ.จว.ขอนแก่น

0
4

ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตร.ภ.จว.ขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดยมี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ให้ พลตำรวจตรี พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พันตำรวจเอก นพเก้า โสมนัส รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ พันตำรวจเอก พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกุล ผบก.ภ.จว.หนองคาย อดีต ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น (เดิม) ส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วยให้กับ พ.ต.อ.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น (ใหม่) ณ บริเวณลานเสาธง ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการสำนักงานตำรวจจังหวัดขอนแก่น คณะ กต.ตร.ภ.จว.ขอนแก่น และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบหน้าที่และธงประจำหน่วย ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายเทอดศักดิ์ เจริญคุณาธร ประธาน กต.ตร.ภ.จว.ขอนแก่น (ภาคประชาชน) ได้นำคณะ กต.ตร.ภ.จว.ขอนแก่น มอบดอกกุหลาบแสดงความยินดีกับผู้บังคับการทั้ง 3 ท่าน และมอบพระลับ ให้กับ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ท่านใหม่