ชมคลิป เปิดมาตรฐานใหม่..การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติ

0
6

เปิดมาตรฐานใหม่..การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่า เกลือทะเลของไทย เป็นเกลือที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน