ชมคลิป พิษจากพายุเตี้ยนหมู่ ชาวบ้านแห่ออกจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพ

0
16

พิษจากพายุเตี้ยนหมู่ ชาวบ้านแห่ออกจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพทาง อบต.สายลําโพง.อ.ท่าตะโก.จ.นครสวรรค์ ออกช่วยเหลือประชาชน

 

น้ำป่าได้ไหลลากมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลบ่ามาทาง.อ.หนองบัว.เข้าท่วม.ต.สายลําโพงทั้งหมด16หมู่บ้านความเสียหาย.ไร่นา.เสียหายไร่จมน้ำทั้งหมด.ได้การสนับสนุนจาก.พล.ต.อ.สมศักดิ์.จันทะพิงค์นายก.อบจ.นครสวรรค์ได้มอบถุงยังชืพมามอบให้นายมารุต.ศรีผึ้ง นายก.อบต.สายลําโพงจํานวนหนึ่งเพื่อความช่วยเหลือเบี้องต้น
.นํารถ.และเรือมามอบให้ทาง.อบต.สายลําโพง.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ออกมานอกบ้านไม่ได้.นายก.อบต.สายลําโพงเตรียมมอบถุงยังให้ทุกครอบครัวถึง2,900ครอบครัว