“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม!!

0
7

“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม!!

จากสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นซึ่งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนตามแนวร่องมรสุม เข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึง รวมทั้งกรุงเทพมหา นครและปริมณฑล ในห่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.64 นั้น

วันที่ 28 ก.ย. 64 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ย.64 ซึ่งมีวาระการประชุมฯ เกี่ยวกับการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ลพบุรี, นครราชสีมา และชัยภูมิ ซึ่งยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ เช่น การรับแจ้งความ หรือการเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดตั้ง

ศูนย์บริหารเหตุการณ์ในพื้นที่ หากเกิดกรณีขอความช่วยเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีการรวมศูนย์ หรือการบริหารเหตุการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการขนส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบภัย การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะต่างๆ ที่จำเป็น เช่น เรือยาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการตำรวจน้ำ

นอกจากนี้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจตรา
การเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุ การระงับเหตุ และการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พร้อมให้จัดเตรียมพื้นที่บริการนอกสถานที่ของสถานีตำรวจ หากมีความจำเป็นในการอพยพพี่น้องประชาชนไปยังศูนย์พักพิงต่างๆ ต้องมีการจัดกำลังตำรวจเข้าไปดูแลความปลอดภัย ทั้งในศูนย์พักพิง และตามบ้านเรือนที่มีการปล่อยทิ้งไว้ เพื่อไม่ให้มีกลุ่ม
ผู้ไม่หวังดีเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของความเสียหายของสถานีตำรวจ บ้านพักของทางราชการ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ 3 จังหวัด คือ ลพบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา ได้รับรายงานว่าได้เกิดความเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้มีการสำรวจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป เมื่อสถานการณ์ คลี่คลายแล้ว