นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว.เตือนภัยด้านแรงงาน

0
12

นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว.เตือนภัยด้านแรงงาน
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อทราบสถานการณ์เตือนภัยด้านแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์