จัดฟุตบอลอาวุโสนครสวรรค์พร้อมจัดงานมุทิตาจิตเพื่อนร่วมทีมที่เกษียณอายุราชการสำเร็จเกินคาด

0
46

จัดฟุตบอลอาวุโสนครสวรรค์พร้อมจัดงานมุทิตาจิตเพื่อนร่วมทีมที่เกษียณอายุราชการสำเร็จเกินคาด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันอาทิตย์ที่. 27. กันยายน 2564. ณ สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์. มีการแข่งขันทีมฟุตบอลอาวุโสนครสวรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของคนในวงการศึกษาและวงการกีฬา โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการแข่งขันและลงสนามเป็นผู้เล่นด้วย นอกจากนี้มีคนดังอาวุโสในวงการศึกษาเข้าร่วมงานและแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายพันศักดิ์. ศรีทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์. นายบุญนำ. ศรีตะลหะฤทัย. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ปัจจุบันเป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดพร้อมผู้บริหารและเพื่อนครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นอกการจากแข่งขันฟุตบอลแล้ว ยังมีกืจกรรมมุทิตาจิต กับเพื่อนร่วมทีมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564. จำนวน. 3 คน คือ 1. ผอ.สุมล สุมังคเกษตร 2. ผอ.สำเร็จ. บาลเพียร และ3. อ.ธีรพล น่วมอินทร์
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ