“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ไม่มีวันหยุด นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ มอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ตำบล 5 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบโรค Covid – 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล” แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ประจำปี 2564 

0
39

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ไม่มีวันหยุด นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ มอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ตำบล 5 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบโรค Covid – 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล” แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “ประจำปี 2564 

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำชุดเวชภัณฑ์ พร้อม ถุงยังชีพ 1 ชุด มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ในเทศบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน

และนายมานพ ครุฑเผือก กำนันตำบลเกาะหลัก ได้นำเวชภัณฑ์ พร้อม ถุงยังชีพ จาก กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 ชุดไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จำนวน 8 ราย

นอกจากนี้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเวชภัณฑ์ พร้อม ถุงยังชีพ 1ชุดให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอดจำนวน 1ราย

และเมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 พ.ท.ฉลอง สมานพันธ์  รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ และนางราตรี  ปรางทอง อสม.ร่วมลงพื้นที่นำเวชภัณฑ์ พร้อม ถุงยังชีพ 5 ชุด ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ใน ตำบลแสงอรุณ ตำบลทับสะแก และ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จำนวน 5 ราย

รวมทั้ง พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ลงพื้นที่ นำชุดเวชภัณฑ์ พร้อม ถุงยังชีพ มอบให้ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ยากไร้ ในตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จำนวน 2 ราย ผู้ได้รับและครอบครัวได้แสดงความขอบคุณที่ได้มีน้ำใจให้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!