ฤทธิ์พายุเตี้ยนหมู่ ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก

0
1

ฤทธิ์พายุเตี้ยนหมู่ ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก


เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๖๔ มว.ค.๑๒๐ ที่ ๓ (ฐานปฏิบัติการมหาราช) ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.๔ ได้จัด กพ. ๑ ชป.ช่วยเหลือประชาชน ได้เข้าช่วยเหลือราษฎร บ.อุ้มผาง ม.๑ , ม.๖ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในการขนย้ายอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องเกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ โดยมีบ้านเรือนได้รับผลหลายหลังคาเรือน หน่วยให้การช่วยเหลือ ณ ปัจจุบันระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป