ทนไม่ไหว ! ชาวบ้านจ.น่านนับ 100 คน บุกสรรพสามิตน่าน ทำหนังสือส่งถึงอธิบดีฯ ร้องขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน ภายหลังได้ข้อยุติเดินหน้าหาทางออกร่วมกัน

0
65

ทนไม่ไหว ! ชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน จ.น่าน นับ 100 คน บุกสรรพสามิตน่าน ทำหนังสือส่งถึงอธิบดีฯ ร้องขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน ภายหลังได้ข้อยุติเดินหน้าหาทางออกร่วมกัน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ชาวบ้านผู้ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ ของจังหวัดน่าน นับเกือบ 100 คน ได้ทำหนังสือพร้อมเดินทางเข้าพบ นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เพื่อเตรียมยื่นหนังสือให้ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสรรพสามิต ขอให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน โดยในหนังสือระบุว่า ทำงานในลักษณะรังแกชาวบ้านที่ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้าน ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนกันกล่าวให้ข้อมูล อาทิเช่น เคยออกใบอนุญาตแล้วแต่ภายหลังไม่ออกใบอนุญาตให้อีก หรือออกใบอนุญาตแล้วยังไม่ครบ 3 ปี กลับให้หยุดผลิตโดยให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการมีสถานที่ประกอบการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ระบุไว้ กล่าวว่า คือ อยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่เกิน 100 เมตร หรือบางคนถูกประเมินจำนวนการผลิตย้อนหลังมีการผลิตเกินที่ขออนุญาต ซึ่งก่อนเดินทางมาสรรพสามิตน่าน กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตสุราพื้นบ้าน เดินทางเข้าพบ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ส.ว.น่าน ปี พ.ศ.2543-2549 /ประธานมูลนิธิสันติภาพ ชี้แจงข้อร้องเรียนเพื่อร่วมกันหาทางออกในเรื่องดังกล่าว นำมาสู่การเข้าพบสรรพสามิตพื้นที่น่านในครั้งนี้

ผู้ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้านจังหวัดน่าน ยังกล่าวอีกว่า แต่ละเดือน พวกตนซื้ออากรแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 400 ดวง เพื่อติดขวดสุราพื้นบ้าน เป็นเงินกว่า 16,000 บาท บางเดือนผลิตไม่ถึงบางเดือนผลิตมากเกินกว่าที่กำหนดจึงขอให้เห็นใจและอะลุ้มอล่วยบ้าง เพราะช่วงโควิดนี้พวกตนไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไร เมื่อไม่อนุญาตให้ผลิตต่อวัตถุดิบซื้อเตรียมไว้ก็จะเสียหายด้วย

นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านผู้ประกอบการผลิตสุราพื้นบ้านจังหวัดน่านที่เข้าพบว่า ทางเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การที่มีการอนุญาตไปแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการของจังหวัดน่าน มีเกือบ 300 ราย เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจไม่ทันจึงขอให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง แต่ภายหลังเมื่อมีการร้องเรียนว่าผิดกฎหมายจึงต้องสั่งปิดยุติการผลิต แต่ก็ให้โอกาสอุทธรณ์คำสั่งและปรับปรุงหรือเปลี่ยนสถานที่ผลิตโดยหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ส่วนการผลิตเกินก็ต้องยอมรับผลการกระทำดังกล่าว

อย่างไรก็ตามตอนนี้กำลังหาทางออกให้ทำในรูปสหกรณ์ ซึ่งทางราชการก็จะหาแหล่งเงินทุนให้เพื่อง่ายต่อการส่งเสริมและตรวจสอบให้ถูกต้อง ซึ่งในที่สุดทางผู้ประกอบผลิตสุราพื้นบ้านจังหวัดน่านพึงพอใจ และพร้อมถอนคืนหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต ที่มีความประสงค์ให้ย้ายสรรพสามิตพื้นที่น่าน จากการหารือได้ข้อยุติ จึงแยกย้ายเดินทางกลับด้วยความสงบ

// ภาพ-ข้อมูล แดง TBPS
// สุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์
ผู้สื่อข่าว จ.น่าน รายงาน