โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่ สถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564”

0
10

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่ สถานศึกษา “รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีนายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ
ในการประเมินนอกจากโรงเรียนได้รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ อีกทั้งการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.ด้านคุณภาพเด็ก
2.ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
3.ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
4.ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
และยังได้มีการนำเสนอผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียน การแสดงความสามารถของนักเรียน การนำเสนอผลงานของคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา อาทิ ธนาคารของหนู , ชวนน้องเล่านิทาน , สานฝันรักการอ่าน , มือน้อยๆร้อยเรียงประสบการณ์ , หนูน้อยนักทดลอง , เชพจิ๋วยอดนักปรุง , Playland แดนหรรษา , Let’s move มาเคลื่อนไหวกันเถอะ
โดยในเบื้องต้น โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) ได้ผ่านการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งจะได้มีการเตรียมการเพื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับต่อไป