นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ลุยตรวจ สถานการณ์น้ำ โดยปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแต่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่เมือง

0
36

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ลุยตรวจ สถานการณ์น้ำ โดยปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแต่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่เมือง

วันที่ 20 กันยายน 2564 : นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ โดยที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จากฝนที่ตกลงมาจากอิทธิพลของพายุ แต่ระดับน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่เขตเมือง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีผลต่อปริมาณน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ไม่ถึงระดับความจำเป็นที่ต้องปล่อยน้ำในปริมาณมาก และการที่พื้นที่ฝั่งตลาดปากน้ำโพมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและถนนซึ่งมีระดับความสูงและใช้ประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมอยู่โดยรอบแล้ว แต่ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทเทศบาลนครนครสวรรค์ก็ได้มีการประสานข้อมูลน้ำกับกรมชลประทานมาโดยตลอด อีกทั้งจัดเตรียมและได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบางชุมชน อีกทั้งการลอกท่อระบายน้ำในจุดสำคัญๆ ไว้ล่วงหน้า ในส่วนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำ อาทิ ชุมชนบางปรอง สถานีรถไฟปากน้ำโพ ก็ได้มีการให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเตรียมการดูแลเรื่องการสาธารณูปโภค และดูแลสุขภาพของประชาชนหากต้องประสบปัญหาน้ำท่วมไว้เรียบร้อย

⭕ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับทราบสถานการณ์น้ำ ทั้งจาก ภาพกล้อง CCTV ของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ติดตั้งไว้บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ข้อมูลสถานการณ์น้ำทั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และภาพรวมของประเทศไทยจากกรมชลประทาน ได้ทางเวปไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ www.nsm.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง