พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.

0
44

 

วันที่ 17 กันยายน 64
พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.)
มอบหมายให้ พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.

ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม โดยการเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผู้นำชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการของจังหวัดให้การรับรองความไว้วางใจในการขับเคลื่อน ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
##พวงเพชร จันทร์ดี นสพ.ข่าวสี่เหล่าทัพ รายงาน##