สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0
10

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ สถานประกอบการ โดยมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2021 ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งในปี2021 จังหวัดนครสวรรค์ ได้คัดเลือกสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนเข้าประกวดและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ คือ วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรเอนไซม์เฮิร์บ บุปผาวัน จังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรเอนไซม์เฮิร์บ บุปผาวัน จังหวัดนครสวรรค์ ขอให้รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป